Skip to main content
Meer van Editoo

Vijf communicatietips om het sportseizoen goed te starten

Eindelijk! Het sportseizoen staat weer voor de deur. De sportschoenen worden opgepoetst en de sportkleding gaat weer uit de mottenballen. Voor veel verenigingen is dit hét moment van het jaar om weer met leden en andere betrokkenen te gaan communiceren. Speciaal daarom vijf tips om het seizoen goed te beginnen.

Bij veel verenigingen staat communicatie hoog op de agenda. Het belang van een goede mix van communicatiekanalen is duidelijk. Als vereniging zorgt u voor een overzichtelijke website, gebruikt u sociale media en brengt u periodiek een clubblad uit. Maar de start van het nieuwe sportseizoen is ook hét moment om stil te staan bij de communicatie op de langere termijn.

Tip #1 Start met een redactieoverleg
De start van het nieuwe seizoen geeft de gelegenheid om een frisse start te maken met de communicatie. Roep alle betrokkenen bij elkaar en teken samen in grote lijnen uit wat er dit jaar gaat gebeuren. Wie is voor welk communicatiekanaal verantwoordelijk en wat worden de speerpunten. Door met een goed redactieoverleg te beginnen en goede afspraken te maken, zorgt u ervoor dat de rest van het seizoen een stuk soepeler zal verlopen.

Tip #2 Stel een activiteitenkalender op
Regeren is vooruitzien. En zo werkt het ook voor de communicatie binnen de vereniging. Vaak is aan het begin van het seizoen de jaarplanning al klaar. Zo weet u bijvoorbeeld wanneer er evenementen plaatsvinden, belangrijke bijeenkomsten zijn en de toernooien van start gaan. Dit zijn allemaal punten waarover gecommuniceerd kan worden en zich goed laten plannen. Door dit op te nemen in een kalender kunt u het nieuws al behoorlijk plannen en dus ook makkelijker produceren.

Tip #3 Breng de communicatiekanalen in beeld
Er zijn veel manieren om te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een clubblad, een digitale nieuwsbrief, sociale media en de website. Kijk tijdens de redactievergadering eens welke kanalen worden ingezet, welke goed gevolgd worden en welke soort informatie hierop wordt geplaatst. In een digitale nieuwsbrief plaatst u namelijk andere informatie dan in een clubblad.

Tip #4 Maak een eenvoudig contentplan
Uit het redactieoverleg blijkt wie waar het komende jaar verantwoordelijk voor is. Bovendien komt hieruit voort wat er het komende seizoen gaat gebeuren. Nu kunt u deze informatie eenvoudig in een contentplan gieten. Hierin zet u wanneer de nieuwsbrief en het clubblad worden uitgestuurd en wanneer de sociale media en website worden bijgehouden. Ook staat hierin wie verantwoordelijk is voor welke informatie. Dit schept duidelijkheid en zo vormt het contentplan de basis voor de communicatie voor het komende jaar.

Tip #5 Communiceer richting sponsoren
De start van het nieuwe seizoen is ook het moment om te zoeken naar nieuwe sponsoren. Kijk eens wie u sponsoren zijn en investeer nu tijd en moeite in het vinden van nieuwe partijen. Het is voor sponsoren interessant als u kunt vertellen hoe u als vereniging het komende jaar gaat communiceren. Zo weten zij namelijk precies wat zij terug krijgen voor hun sponsoring.