Skip to main content
Meer van Editoo

Huisstijl: de herkenbaarheid voor blad en vereniging

Als u onverwachts De Telegraaf of Linda onder ogen krijgt dan weet u meteen om welk medium het gaat. U herkent de opbouw van de pagina, het logo, de kleur en het lettertype. Al deze elementen liggen vast in de huisstijl van het blad en de krant en zorgen zo voor die herkenning.

Deze huisstijl is voor de lezer belangrijk, het blad wordt herkend en zorgt voor vertrouwen. De lezer voelt zich zo vertrouwder bij het lezen en weet waar hij welke informatie kan vinden. Een vaste rubriek bijvoorbeeld valt door de herkenbare opmaak goed op. Dit geldt niet alleen voor landelijke kranten, websites en bladen, maar zeker ook voor verenigings- en clubbladen.

Identiteit
Daar komt nog bij dat een huisstijl vaak ‘iets zegt’ over de identiteit van een vereniging. Zo is de huisstijlkleur van Groei & Bloei (een tuinvereniging) lichtgroen met oranje. Het is herkenbaar voor de leden en het geeft het blad een terugkerende eenvoud. Vaak worden de basiskleuren voor de huisstijl uit het logo van de club of vereniging gehaald en in de rest van de huisstijl en in de opmaak doorgevoerd.

Mocht u er als vereniging over denken om een huisstijl aan te meten of om de huisstijl te verfrissen, denk dan goed na wat het doel van de huisstijl is. Is het:

  • naamsbekendheid
  • herkenbaarheid
  • sterk blad neerzetten
  • juiste associaties met de doelgroep
  • samenhang

Restylen?
Let er op dat u de bestaande huisstijl niet te snel overboord zet. Bent u toch echt toe aan restylen? Zorg dan voor een goed onderbouwde aanpak en focus op de associaties en emoties van de doelgroep zodat het visuele eindresultaat klopt. Kort samengevat het moet er goed en overzichtelijk uitzien en bij de lezers aansluiten.

Het belangrijkste is dat de huisstijl iets zegt over de vereniging en het blad. Om even terug te grijpen op De Telegraaf: de gele letters herkent iedereen. En iedere lezer die De Telegraaf ziet krijgt er een bepaald gevoel bij; u weet daardoor wat u kunt verwachten. En dat kunnen lezers van jouw blad of magazine dus ook. Het draait allemaal om herkenbaarheid, eenvoud en duidelijkheid.