Skip to main content
Meer van Editoo

Goede eindredactie? Zo doet de eindredacteur het!

De eindredactie: de laatste stap bij het schrijven van een artikel. Een goede tekst is pas klaar als de eindredactie op een goede manier is gedaan. Helaas zien veel mensen hier tegenop. Toch is dat helemaal niet nodig, want met een paar slimmigheden kunt u doeltreffend uw eigen eindredactie doen.

Een goede eindredactie bestaat uit twee delen. Het controleren van de inhoud van het artikel en bij de tekst de laatste puntjes op de i zetten. Beide stappen zullen we hieronder uitleggen en voorzien van bruikbare tips. Tips die eindredacteuren bij kranten en tijdschriften ook toepassen!

Het controleren van de tekst
Als u de concepttekst hebt geschreven is het slim om het artikel weg te leggen en op een later moment aan de eindredactie te beginnen. Let dan op deze punten:

  • Haal herhalingen uit de tekst
  • Vervang moeilijke woorden
  • Maak passieve zinnen actief. Zoals: “Peter gaat deze tekst schrijven” wordt “Peter schrijft de tekst”.
  • Zorg ervoor dat de belangrijkste informatie voor de lezer vooraan staat.
  • Haal onnodige woorden weg, zoals: als, maar, dan, ook, en.
  • Kijk of de zinnen lekker lopen.
  • Kijk of namen en dergelijke goed gespeld zijn.

De puntjes op de i zetten
Hierna is de laatste check van de tekst aan de beurt. De eindredacteur controleert nu de tekst voor de laatste keer op spelfouten, tikfouten en andere kleine onvolkomenheden. Als u zelf geen echte taalpurist bent is het slim om deze laatste fase van de eindredactie door iemand anders te laten doen. Is dit niet mogelijk dan maken de volgende tips de eindredactie net even iets makkelijker:

  • Print de tekst uit. Vanaf papier leest het net even anders dan vanaf een beeldscherm.
  • Lees de tekst hardop voor. Zo hoort u zelf goed wanneer een tekst niet lekker loopt.
  • Lees de tekst achterstevoren. Lees de laatste zin als eerste. Uw hersenen zien het artikel aan voor een nieuwe tekst. Zo voorkomt u dat u over fouten heen leest omdat u de tekst al goed kent.

Klaar voor publicatie
Als u de eindredactie zelf hebt gedaan, is het alsnog aan te raden om iemand anders naar uw tekst te laten kijken. Zoals u hierboven ziet kost de eindredactie wat extra tijd, maar het doet het artikel zeker goed. Het is voor uzelf plezierig, maar vooral voor de lezer. Die begrijpt de tekst beter en zal het sneller doorlezen!